Przetargi na Usługi - Dęblin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Dęblin

Dęblin: Usługa ubezpieczenia statków powietrznych oraz OC Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w DęblinieNumer ogłoszenia: 18868 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Dęblin: wykonanie obsług technicznych – numer Zp/pn/2/2016Numer ogłoszenia: 13848 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13850 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12272 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Żyrzyn: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn w 2016r.Numer ogłoszenia: 329896 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Lokalizacja

Janowiec: Obsługi bankowa budżetu Gminy Janowiec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 – 2018Numer ogłoszenia: 352692 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Końskowola: Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy (planowany okres realizacji usługi 01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.) oraz dostawa aparatów telefonicznychNumer ogłoszenia: 12940 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12942 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6322 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016Numer ogłoszenia: 318010 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]Numer ogłoszenia: 308576 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja