Przetargi na Usługi - Krapkowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Krapkowice

Krapkowice: http://pup.krapkowice.ibip.pl, www.pup-krapkowice.pl;Numer ogłoszenia: 292556 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 1a,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Zabierzów: Wykonanie projektu budowlanego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni ok. 1500 m2 na terenie obiektu sportowego KMITA w Zabierzowie nr dz. 373/1 z zagospodarowaniem działki przyległej do boiska, wraz z mapą sytuacyjno- wysokościową o powierzchni ok. 2,0

Lokalizacja

Opole: Odbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest i wełnę mineralną, usuwanych z obiektów znajdujących się na terenie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu (województwa: opolskie, śląskie). Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21990 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15768 – 2016 data 22.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Opole: Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.Numer ogłoszenia: 17948 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Opole: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1. 2016.UNumer ogłoszenia: 11328 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Opole: Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski InternetNumer ogłoszenia: 8274 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Opole

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8276 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5022 – 2016 data 07.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z

Lokalizacja

Opole: Wybór inspektorów nadzoru nad pracami prowadzonymi w parku w DąbrowieNumer ogłoszenia: 340384 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340386 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 311272 – 2015 data 18.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,

Lokalizacja