Przetargi na Usługi - Łódź

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Łódź

Numer ogłoszenia: 330066 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 316512 – 2015 data 24.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj.

Lokalizacja

Łódź: Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna.Numer ogłoszenia: 326556 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Łódź: Wykonanie trzech badań ewaluacyjnychNumer ogłoszenia: 324732 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie , al. Piłsudskiego 8, 90-051

Lokalizacja

Łódź: usługi kominiarskie w nieruchomościach administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – ŚródmieścieNumer ogłoszenia: 323174 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Łódź: ZAKUP USŁUGI DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI I CZŁONKÓW ICH RODZINNumer ogłoszenia: 323118 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Łódź: Usługa utrzymania czystości w Sądzie Rejonowym w BrzezinachNumer ogłoszenia: 319618 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w

Lokalizacja

Łódź: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i studium wykonalności dla przedsięwzięcia Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łódź przy ul. Ogrodowej

Lokalizacja

Łódź: Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Centrum Medycznego im dr. K. Jonschera w Łodzi (Sprawa nr 40/2015)Numer ogłoszenia: 314620 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Łódź: DRUK KATALOGU NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZINumer ogłoszenia: 311420 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Łódź: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie terenów oraz powierzchni dachów budynków kompleksu EC1 Łódź- Miasto KulturyNumer ogłoszenia: 309914 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: