Przetargi na Usługi - łódzkie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - łódzkie

Numer ogłoszenia: 10234 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9242 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95

Lokalizacja

Zduńska Wola: Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego żywienia pacjentów w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.. Wspólny Słownik Zamówień:55321000-6- usługi przygotowywania posiłków, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków 1589422-9 posiłki szpitalne,Numer ogłoszenia: 9350 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Brzeziny: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 8392 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Brzeziński , ul. Sienkiewicza 16,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8382 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 357304 – 2015 data 30.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8384 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3668 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY PL.2012+ Sp. z o. o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8386 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3552 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., ul. Stabłowicka

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8388 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3560 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131,

Lokalizacja

Łódź: Usługa ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.Numer ogłoszenia: 8380 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Psychiatryczny

Lokalizacja

Uniejów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych GminyNumer ogłoszenia: 8348 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów

Lokalizacja

Łódź: UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.Numer ogłoszenia: 7320 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja