Przetargi na Usługi - lubelskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - lubelskie

Chełm: Nr Sprawy: ZP-PN-1/16 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MONITOROWANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO I PPOŻ. DLA SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIENumer ogłoszenia: 12108 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja

Bełżyce: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach tj. zwalczanie śliskości i odśnieżane drógNumer ogłoszenia: 11234 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Zamość: Usługa przeprowadzenia szkoleń w zakresie:CZĘŚĆ NR 1-szkolenie z języka angielskiego zgodnie z normą STANAG 6001 edycja z 2009 r. dla żołnierzy JW. Nr 3391 w Zamościu;CZĘŚĆ NR 2-szkolenie z języka angielskiego zgodnie z normą STANAG 6001 edycja z 2009

Lokalizacja

Lublin: Całodobowa ochrona fizyczna pacjentów i pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo – Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii SPSK nr 1 przy ul. Głuskiej w LublinieNumer ogłoszenia: 9284 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Łopiennik Górny: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łopiennik Górny w roku 2016Numer ogłoszenia: 356128 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Biała Podlaska: Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 352840 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Janowiec: Obsługi bankowa budżetu Gminy Janowiec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 – 2018Numer ogłoszenia: 352692 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Biała Podlaska: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i holowaniaNumer ogłoszenia: 351274 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Białej

Lokalizacja

Zamość: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w KrasnymstawieNumer ogłoszenia: 349792 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja