Przetargi na Usługi - lubelskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - lubelskie

Lublin: Usługa usuwania śniegu i sopli z dachów obiektów UMCS wraz z wywozem śniegu i lodu na teren Zamawiającego, oznaczenie sprawy: PN/39-2015/DOP-pNumer ogłoszenia: 311304 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]Numer ogłoszenia: 308576 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Lublin: Kompleksowa obsługa serwisowa wybranych urządzeń drukujących oraz dostawa nowego urządzenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.Numer ogłoszenia: 307152 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Parczew: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Parczew w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 307092 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Rejowiec: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w RejowcuNumer ogłoszenia: 305848 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Wojciechów: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy WojciechówNumer ogłoszenia: 304132 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 304134 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295594 – 2015 data 03.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul.

Lokalizacja

Biłgoraj: Świadczenie usług serwisowych kotłów olejowych i gazowych oraz instalacji węzłów cieplnych, gazowych, kotłowni, c.o. i ciepła technologicznego w O/ZUS w Kielcach i Rzeszowie oraz podległych jednostkach terenowychNumer ogłoszenia: 302032 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Lokalizacja

Biała Podlaska: zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznychNumer ogłoszenia: 291062 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Hanna: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. II część zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC). III część zamówienia Ubezpieczenie następstw

Lokalizacja