Przetargi na Usługi - lubuskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - lubuskie

Zielona Góra: Ochrona fizyczna obiektów, mienia i osób przebywających w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej GórzeNumer ogłoszenia: 24328 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Zielona Góra: Świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.Numer ogłoszenia: 21986 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Kostrzyn: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad OdrąNumer ogłoszenia: 13808 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Żary: Świadczenie usług w zakresie transportu komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w MarszowieNumer ogłoszenia: 13742 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11312 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7458 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski: Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM nr 5Numer ogłoszenia: 11310 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Wędrzyn: Odbiór nieczystości z kompleksów obsługiwanych przez SOI Wędrzyn, SOI Międzyrzecz SOI SkwierzynaNumer ogłoszenia: 9242 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski: Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Cichońskiego 5.Numer ogłoszenia: 7300 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi w Gorzowie Wlkp.Numer ogłoszenia: 358728 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42Numer ogłoszenia: 358712 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Lokalizacja