Przetargi na Usługi - Opole

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Opole

Opole: Przetarg nieograniczony na usługę cateringu podczas wydarzeń edukacyjnych w instytucjach kultury, pn. Dni Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.Numer ogłoszenia: 330012

Lokalizacja

Opole: Przetarg nieograniczony na organizację wydarzeń edukacyjnych w instytucjach kultury, pn. Dni Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji dla nauczycieli oraz pracowników oświaty zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w ramach projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie

Lokalizacja

Opole: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano-wykonawczego windy osobowej dla obsługi osób niepełnosprawnych wraz z przystosowaniem zewnętrznych schodów wejściowychNumer ogłoszenia: 319554 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 319556 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309926 – 2015 data 17.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 8, 37-450

Lokalizacja

Opole: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby zamawiającegoNumer ogłoszenia: 305904 –

Lokalizacja

Opole: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu OpolskiegoNumer ogłoszenia: 302086 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski , Pl. Kopernika

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 302088 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295654 – 2015 data 03.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 302090 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 294792 – 2015 data 03.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów,

Lokalizacja

Opole: Przetarg nieograniczony na usługę przewozu uczestników programu Niwki na zajęcia edukacyjne Folklor i kultura ludowa ŚląskaNumer ogłoszenia: 302102 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 302104 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 302062 – 2015 data 09.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Areszt Śledczy, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: