Przetargi na Usługi - Parczew

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Parczew

Parczew: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Parczew wraz z jednostkamiNumer ogłoszenia: 13856 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Parczew ,

Lokalizacja

Parczew: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Parczew w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 307092 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Stary Uścimów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Uścimów w 2016 r.Numer ogłoszenia: 333564 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Radzyń Podlaski: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie staży zagranicznych w ramach projektu Praktyki dla przyszłościNumer ogłoszenia: 340402 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Łęczna: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej w roku 2016Numer ogłoszenia: 349636 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Biała Podlaska: Nadzór autorski i serwis szpitalnego systemu informatycznego InfoMedica/AMMS, sprawa ZP.3521/1/16Numer ogłoszenia: 19928 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Biała Podlaska: Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 352840 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Biała Podlaska: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i holowaniaNumer ogłoszenia: 351274 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Białej

Lokalizacja

Biała Podlaska: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/7/15Numer ogłoszenia: 311384 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Biała Podlaska: zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznychNumer ogłoszenia: 291062 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja