Przetargi na Usługi - podlaskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - podlaskie

Białystok: Usługa przeglądów technicznych respiratorów SERVO 300 oraz Servo I PN-3/16/12Numer ogłoszenia: 20852 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 20854 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18546 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel.

Lokalizacja

Goniądz: Odkrzaczanieręczne powierzchni Nowy Lipsk I, Nowy Lipsk II,Nowy Lipsk III,Nowy Lipsk IVNumer ogłoszenia: 12892 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Hajnówka: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 w HajnówceNumer ogłoszenia: 11368 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Białystok: Ochronę fizyczną osób i mienia w budynkach Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. Gen. J. Bema 89/1 i 89D w Białymstoku a także w granicach należących do nich obszarów (parkingi)Numer ogłoszenia: 9320 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Łomża: Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżyNumer ogłoszenia: 351332 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital

Lokalizacja

Szumowo: Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i parkingów położonych na terenie gminy Szumowo w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 351338 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Wasilków: Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351304 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349464 – 2015 data 21.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel.

Lokalizacja

Białystok: Wykonanie Studium Wykonalności projektu: Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszącychNumer ogłoszenia: 351272 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja