Przetargi na Usługi - Poznań

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Poznań

Poznań: wycinka drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych – postępowanie nr 016/POZ/3/2016Numer ogłoszenia: 16870 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja

Lokalizacja

Poznań: Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych – medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w PoznaniuNumer ogłoszenia: 15730 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Poznań: Usługa monitorowania systemu alarmowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie w 2016 r.Numer ogłoszenia: 12004 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12006 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10094 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323

Lokalizacja

Poznań: PN 101/12/2015 – ochrona CBPIONumer ogłoszenia: 342238 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja

Poznań: PN 100/12/2015 – asysta ORACLENumer ogłoszenia: 338832 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja

Poznań: Sukcesywne świadczenie usług transportowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w PoznaniuNumer ogłoszenia: 338796 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Poznań: Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.Numer ogłoszenia: 338798 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Poznań: Opracowanie I etapu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją modernizacji układów drogowych na wskazanych obszarach wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei MetropolitalnejNumer ogłoszenia: 338752 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 338754 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 334912 – 2015 data 08.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: