Przetargi na Usługi - śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - śląskie

Sosnowiec: Usługa ratownictwa wodnego na terenie Klimontowskiego Centrum Aktywności RodzinnejNumer ogłoszenia: 23122 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek

Lokalizacja

Bestwina: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 dNumer ogłoszenia: 22952 – 2016;

Lokalizacja

Poręba: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie PorębaNumer ogłoszenia: 22022 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Rybnik: Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie RybnikaNumer ogłoszenia: 21974 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21976 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18376 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21978 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12920 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel.

Lokalizacja

Cieszyn: Opracowanie studium transportowego dla miasta CieszynieNumer ogłoszenia: 21898 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszyn, w imieniu której

Lokalizacja

Knurów: Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów z podziałem na dwa zadania: zadanie I – bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów, zadanie II – oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta KnurówNumer ogłoszenia: 21876 –

Lokalizacja

Bytom: Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016Numer ogłoszenia: 20966 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Jastrzębie-Zdrój: Aktywna integracja o charakterze społecznym realizowana w ramach działań Klubu Integracji SpołecznejNumer ogłoszenia: 19998 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja