Przetargi na Usługi - Świdnik

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Świdnik

Świdnik: Świadczenie usług sprzątaniaNumer ogłoszenia: 13904 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w

Lokalizacja

Świdnik: Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatniNumer ogłoszenia: 235422 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 235424 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 223624 – 2015 data 28.08.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko, woj. małopolskie, tel. 18

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Lublin: DSP.KM.2311.1.2016 Przetarg nieograniczony na usługę hotelarską wraz z usługą restauracyjną podczas dwudniowych spotkań konsultacyjnych/ sieciujących.Numer ogłoszenia: 17838 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Lublin: Całodobowa ochrona fizyczna pacjentów i pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo – Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii SPSK nr 1 przy ul. Głuskiej w LublinieNumer ogłoszenia: 9284 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Lublin: Całodobowa ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami szpitalnymi oraz pacjentów i pracowników SPSK Nr 1 w Lublinie wg zadań: Zad. nr 1 – Całodobowa ochrona fizyczna pacjentów i pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo – Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii

Lokalizacja

Lublin: Przetarg nieograniczony na prowadzenie stołówki szkolnej oraz dzierżawę pomieszczeń kuchennych i magazynowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2018r.Numer ogłoszenia: 342114 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Lublin: Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie, oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych.Numer ogłoszenia: 329924 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Lublin: Usługa usuwania śniegu i sopli z dachów obiektów UMCS wraz z wywozem śniegu i lodu na teren Zamawiającego, oznaczenie sprawy: PN/39-2015/DOP-pNumer ogłoszenia: 311304 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Lublin: Kompleksowa obsługa serwisowa wybranych urządzeń drukujących oraz dostawa nowego urządzenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.Numer ogłoszenia: 307152 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja