Przetargi na Usługi - świętokrzyskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - świętokrzyskie

Sędziszów: REWITALIZACJA SĘDZISZOWA -OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad prawidłową realizacją zadania: 1. Zagospodarowania terenu w obrębie Rynku w Sędziszowie. 2. Zagospodarowanie terenów po PKP wokół poczty. 3. Zagospodarowanie terenów po PKP w obrębie ulic 1000-Lecia, Kościuszki,

Lokalizacja

Kielce: Zakup usług rekreacyjno sportowych dla UJKNumer ogłoszenia: 15788 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lokalizacja

Kielce: Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno – gospodarcza Oddziału GDDKiA w Kielcach Nr ref. O/Ki.D-3.2413.1.2016.gkNumer ogłoszenia: 10338 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Ostrowiec Świętokrzyski: Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport – piłkę ręczną.Numer ogłoszenia: 10248 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Staszów: Kompleksowa obsługa informatyczna SPZZOZ w StaszowieNumer ogłoszenia: 352694 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Lokalizacja

Starachowice: Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice w 2016 r.Numer ogłoszenia: 351320 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351322 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340384 – 2015 data 11.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel.

Lokalizacja

Wiślica: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy WiślicaNumer ogłoszenia: 342116 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa

Lokalizacja

Połaniec: Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy PołaniecNumer ogłoszenia: 338784 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Włoszczowa: Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we WłoszczowieNumer ogłoszenia: 337016 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Lokalizacja