Przetargi na Usługi - Szczecin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Szczecin

Szczecin: Wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycjiNumer ogłoszenia: 24286 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Szczecin: Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych, tj.: 16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego oraz udzielenie kredytu w polskich

Lokalizacja

Szczecin: Świadczenie usług żywienia pacjentów i obsługa kuchenek oddziałowych SPWSZ w SzczecinieNumer ogłoszenia: 15846 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Szczecin: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż poszczególnych elementów oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach SPWSZ w SzczecinieNumer ogłoszenia: 12052 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Szczecin: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa szkolnej strzelnicy garnizonowej do typu B-200 M w klasie I (Wałcz, kompleks 2106) realizowanego w ramach zadania: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10Numer ogłoszenia: 11974 – 2016; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Szczecin: Utrzymanie czystości w budynkach biurowych OReg AMW w SzczecinieNumer ogłoszenia: 10258 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8330 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 354702 – 2015 data 29.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska

Lokalizacja

Szczecin: OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części)Numer ogłoszenia: 8328 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Szczecin: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz Posterunku Straży Łowieckiej w Drawsku PomorskimNumer ogłoszenia: 345442 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Szczecin: Obsługa eksploatacyjna lodołamaczy RZGW w Szczecinie na potrzeby lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci w I kwartale 2016r.Numer ogłoszenia: 342138 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: