Przetargi na Usługi - warmińsko-mazurskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - warmińsko-mazurskie

Ełk: OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH , DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OD OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA , KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH

Lokalizacja

Pasłęk: Wykonywanie usług w zakresie geodezji i wyceny nieruchomościNumer ogłoszenia: 17804 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w

Lokalizacja

Pisz: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym i pozbawionym opieki psom i kotom z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymaniaNumer ogłoszenia: 11324 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Olsztyn: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na finansowanie zobowiązań z tytułu zwrotu środków wynikających z ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie do 3.800.000,00 złNumer ogłoszenia: 9364 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Olsztyn: Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w OlsztynieNumer ogłoszenia: 7302 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd

Lokalizacja

Olsztyn-Kortowo: Usługa druku i dostawy czasopism naukowych:Komunikaty Rybackie i Archives of Polish Fisheries – wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w OlsztynieNumer ogłoszenia: 7288 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Mrągowo: Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyNumer ogłoszenia: 352806 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Pisz: Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie PiszNumer ogłoszenia: 351248 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Kętrzyn: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej KętrzynNumer ogłoszenia: 348242 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Lidzbark: Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich: na zasadach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy LidzbarkNumer ogłoszenia: 345368 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja