Przetargi na Usługi - Wojciechów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Wojciechów

Wojciechów: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy WojciechówNumer ogłoszenia: 304132 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 304134 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295594 – 2015 data 03.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Bełżyce: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach tj. zwalczanie śliskości i odśnieżane drógNumer ogłoszenia: 11234 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Motycz: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGONumer ogłoszenia: 343938 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica , Kozubszczyzna 127a, 21-030

Lokalizacja

Końskowola: Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy (planowany okres realizacji usługi 01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.) oraz dostawa aparatów telefonicznychNumer ogłoszenia: 12940 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12942 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6322 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016Numer ogłoszenia: 318010 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kazimierz Dolny oraz jednej punktowej zmiany planu [ZP.271.5.2015]Numer ogłoszenia: 308576 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Żyrzyn: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn w 2016r.Numer ogłoszenia: 329896 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Lokalizacja