Przetargi na Usługi - zachodniopomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - zachodniopomorskie

Szczecin: Wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycjiNumer ogłoszenia: 24286 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Gryfice: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU GRYFICKIEGO Z TYTUŁU WYKONYWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ ORAZ PROWADZENIA INNEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MAJĄTKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE ORAZ MAJĄTKU ADMINISTROWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU GRYFICKIEGO NA OKRES OD 01.03.2016 R. DO 28.02.2019

Lokalizacja

Bierzwnik: Usługi z zakresu zagospodarowania obwodów łowieckich, gospodarki łąkowo-rolnej w OHZ Nadleśnictwa Bierzwnik w roku 2016.Numer ogłoszenia: 24166 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.Numer ogłoszenia: 19980 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.Numer ogłoszenia: 19972 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Szczecin: Obsługa bankowa budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych obejmującą Województwo Zachodniopomorskie, 17 wojewódzkich jednostek budżetowych, tj.: 16 podległych samorządowych jednostek budżetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego oraz udzielenie kredytu w polskich

Lokalizacja

Szczecin: Świadczenie usług żywienia pacjentów i obsługa kuchenek oddziałowych SPWSZ w SzczecinieNumer ogłoszenia: 15846 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Kołobrzeg: Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy KołobrzegNumer ogłoszenia: 15818 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołobrzeg

Lokalizacja

Oleszno: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO WG STANAG 6001Numer ogłoszenia: 14738 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Lokalizacja

Szczecin: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż poszczególnych elementów oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach SPWSZ w SzczecinieNumer ogłoszenia: 12052 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja