Przetargi na Usługi - Zgierz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Zgierz

Zgierz: ŚWIADCZENIE USŁUGI PŁOSZENIA DZIKIEGO PTACTWA (USŁUGA SOKOLNICZA – 13/ZP/16Numer ogłoszenia: 22014 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy

Lokalizacja

Zgierz: usługi edukacyjne obejmujące zorganizowane kształcenia praktycznego u pracodawców dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91Numer ogłoszenia: 14798 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zgierz: usługi edukacyjne obejmujące zorganizowane kształcenia praktycznego u pracodawców dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91Numer ogłoszenia: 14796 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zgierz: Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów okresowych i stałej konserwacji urządzeń dźwigowychNumer ogłoszenia: 14730 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Zgierz: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnychNumer ogłoszenia: 13916 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny z

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13918 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5639 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Powiatu w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13920 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10408 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne “AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o.,

Lokalizacja

Zgierz: Usługa: konserwacja i naprawa systemów alarmowychNumer ogłoszenia: 13896 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ,

Lokalizacja

Zgierz: usługi edukacyjne obejmujące zorganizowane kształcenia praktycznego u pracodawców dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91Numer ogłoszenia: 354212 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zgierz: USŁUGA PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH ( TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH ) Z UŻYCIEM SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESACH KWALIFIKOWALNEJ PIERWSZEJ POMOCY nr sprawy 11/ZP/16Numer ogłoszenia: 354104 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: