Przetargi na Usługi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi

Wrocław: Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomościNumer ogłoszenia: 23032 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Polanica-Zdrój: Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój.Numer ogłoszenia: 23002 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Gdynia: przetargu nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnychNumer ogłoszenia: 22986 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Lubań: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubań wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP w okresie od 02.03.2016 r. do 01.03.2019 r.Numer ogłoszenia: 22990 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Radom: Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w systemie całodobowym dla potrzeb Radomskiego Szpitala SpecjalistycznegoNumer ogłoszenia: 22974 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Warszawa: Zakładanie i pielęgnację drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym wpisanych do rejestru zabytków, w 2016 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wykonywanie ekspertyz dendrologicznych, w obrębie administracji: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.Numer

Lokalizacja

Bestwina: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 dNumer ogłoszenia: 22952 – 2016;

Lokalizacja

Kobierzyce: USŁUGI PRZEWOZU OSÓB – dzieci, młodzieży i osób dorosłychNumer ogłoszenia: 22070 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum

Lokalizacja

Ciechanów: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie.Numer ogłoszenia: 22056 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w., instalacji kanalizacji oraz łazienek w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie wraz ze

Lokalizacja