Przetargi na Usługi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi

Warszawa: Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, napraw instalacji i sieci elektrycznychNumer ogłoszenia: 21880 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21882 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19586 – 2016 data 28.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Jastrzębie Zdrój – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Al.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21884 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 1317 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa

Lokalizacja

Warszawa: Korzystanie z codziennego internetowego serwisu informacyjnego w okresie 24 miesięcy na 10 stanowiskachNumer ogłoszenia: 21014 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Gdańsk: 02/0116/UN – Świadczenie usługi ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską wraz z montażem automatycznych szlabanów oraz zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w AWFiS GdańskNumer ogłoszenia: 21018 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Warszawa: Świadczenie asysty technicznej dla Programów Komputerowych TETA HR i TETA ERP oraz usługa aktualizacji Programów Komputerowych TETA HR i TETA ERP z wersji 22.5 do wersji 23.5 i z wersji 23.5 do wersji 24.x.Numer ogłoszenia: 21002 – 2016; data

Lokalizacja

Warszawa: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawieNumer ogłoszenia: 21006 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Toruń: Przeglądy roczne, konserwacja oraz obsługa serwisowa 831 szt. indywidualnych dwufunkcyjnych kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych i usługowych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.Numer ogłoszenia: 21008 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Piaseczno: Świadczenie usługi ochrony budynków Sądu Rejonowego w Piasecznie i Prokuratury Rejonowej w PiasecznieNumer ogłoszenia: 20990 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Warszawa: obsługa X Zjazdu GnieźnieńskiegoNumer ogłoszenia: 20982 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Kultury , ul. Płocka 13,

Lokalizacja