Przetargi, Zamówienia Publiczne Nadarzyn

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Nadarzyn

Numer ogłoszenia: 15694 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352316 – 2015 data 23.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15696 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10850 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk,

Lokalizacja

Nadarzyn: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY NADARZYN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2016 -2019.Numer ogłoszenia: 15690 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15692 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8056 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel.

Lokalizacja

Nadarzyn: HURTOWA DOSTAWA 70 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W NADARZYNIE, UL. GRANICZNA 4Numer ogłoszenia: 1559 – 2016; data zamieszczenia: 10.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Nadarzyn: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZŁOTOWEGO KRÓTKOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3.000.000,00 ZŁOTYCH NA FINANSOWANIE PRZEJŚCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETUNumer ogłoszenia: 345468 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Nadarzyn: PRZYJMOWANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ W SCHRONISKUNumer ogłoszenia: 333414 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Nadarzyn: KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULIC GMINY NADARZYN, NAPRAWA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ, ODTWORZENIE ZNISZCZONYCH W KOLIZJI I ZDARZENIACH LOSOWYCH ELEMENTÓW OŚWIETLENIANumer ogłoszenia: 329912 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Nadarzyn: Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA DRÓG ROWEROWYCH I PIESZO-ROWEROWYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NADARZYN Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Sieć dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Pruszków: Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. na potrzeby eksploatacji budynków, zasilania urządzeń technicznych i oświetlenia terenu.Numer ogłoszenia: 22030 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja