Przetargi, Zamówienia Publiczne Namysłów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Namysłów

Namysłów: Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowychNumer ogłoszenia: 15698 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15700 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348980 – 2015 data 21.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28,

Lokalizacja

Namysłów: Wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie oraz powierzonych w administrowanie składników mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz Wspólnot Mieszkaniowych na

Lokalizacja

Namysłów: Dostawa materiałów do budowy tranzytowej sieci wodociągowej Jastrzębie – SiemysłówNumer ogłoszenia: 174086 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Szczytno: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz wózka widłowego o napędzie spalinowym wraz z wyposażeniemNumer ogłoszenia: 314678 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Szczytno: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania na potrzeby spółki Warmia i Mazury sp. o.o.Numer ogłoszenia: 289470 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 289472 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 289458 – 2015 data 28.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, Chrosno, 99-306 Łanięta,

Lokalizacja

Szczytno: dostawa szafek nocnych i regałówNumer ogłoszenia: 129501 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie , ul. marsz. Józefa

Lokalizacja

Szczytno: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIENumer ogłoszenia: 129493 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Poznań: 1. Pakiet nr 1. Zestaw do stabilizacji potyliczno – szyjnej – materiał tytan 2. Pakiet nr 2. Proteza trzonu odcinka szyjnego – materiał PEEK 3. Pakiet nr 3. Klej tkankowy BioGlue 4. Pakiet nr 4. Neurochirurgiczne zestawy do operacji

Lokalizacja