Przetargi, Zamówienia Publiczne Namysłów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Namysłów

Namysłów: Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowychNumer ogłoszenia: 15698 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15700 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348980 – 2015 data 21.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28,

Lokalizacja

Namysłów: Wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie oraz powierzonych w administrowanie składników mienia komunalnego Gminy Namysłów oraz Wspólnot Mieszkaniowych na

Lokalizacja

Namysłów: Dostawa materiałów do budowy tranzytowej sieci wodociągowej Jastrzębie – SiemysłówNumer ogłoszenia: 174086 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Chrzanów: Termomodernizacja budynku, przebudowa wejścia do hali sportowej, przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem, przebudowa instalacji elektrycznej, odgromowej w budynku hali sportowej Zespołu szkół w LibiążuNumer ogłoszenia: 22034 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie

Lokalizacja

Chrzanów: Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowiska przy ulicy Kusocińskiego administrowanego przez MZZK w Chrzanowie, wraz z pielęgnacją zieleni terenu przyległego do placu oraz odśnieżaniemNumer ogłoszenia: 349746 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Chrzanów: Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie, jak również w lokalu użytkowym w budynku Rynek 4 oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków wraz z odśnieżaniemNumer ogłoszenia: 346714 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

Lokalizacja

Chrzanów: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w ChrzanowieNumer ogłoszenia: 342266 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół

Lokalizacja

Chrzanów: Dystrybucja energii elektrycznej dla nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w ChrzanowieNumer ogłoszenia: 335380 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych,

Lokalizacja

Chrzanów: Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w ChrzanowieNumer ogłoszenia: 317834 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja