Przetargi, Zamówienia Publiczne Nekla

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Nekla

Nekla: Przebudowa ulic: E.Orzeszkowej, A. Kosińskiego, G. Linke w miejscowości NeklaNumer ogłoszenia: 11284 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Ujsoły: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Ujsoły w sezonie 2015/2016. Znak sprawy S.270.19.2015.Numer ogłoszenia: 304328 – 2015; data zamieszczenia: 11.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Cieszyn: Opracowanie studium transportowego dla miasta CieszynieNumer ogłoszenia: 21898 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszyn, w imieniu której

Lokalizacja

Cieszyn: Zakup paliwa dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.Numer ogłoszenia: 12062 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Cieszyn: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczychNumer ogłoszenia: 11396 – 2016; data zamieszczenia: 17.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342234

Lokalizacja

Cieszyn: udzielenia zamówienia uzupełniającego na dostawę oraz odpowiednio rozmieszczenie i uruchomienie elementów wyposażenia – notebookiNumer ogłoszenia: 352582 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Cieszyn: udzielenia zamówienia uzupełniającego na dostawę oraz rozmieszczenie w budynku elementów wyposażenia – krzesła konferencyjne, krzesła fortepianoweNumer ogłoszenia: 352548 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Cieszyn: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczychNumer ogłoszenia: 342234 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 4 , pl. Wolności

Lokalizacja

Cieszyn: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczychNumer ogłoszenia: 340516 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Lokalizacja

Cieszyn: Zakup paliwa dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.Numer ogłoszenia: 326470 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja