Przetargi, Zamówienia Publiczne Niebylec

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Niebylec

Niebylec: wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka, Małówka i Jawornik, gmina NiebylecNumer ogłoszenia: 314608 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 314610 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 298690 – 2015 data 05.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Strzyżów: Przetarg nieograniczony – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 – NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNENumer ogłoszenia: 348322 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Czudec: Wykonanie 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy CzudecNumer ogłoszenia: 21934 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Boguchwała: Projekt rozbudowy Domu Ludowego w Woli ZgłobieńskiejNumer ogłoszenia: 348328 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała , ul.

Lokalizacja

Korczyna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia – rejon II i Wola KomborskaNumer ogłoszenia: 8248 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Haczów: Budowa budynku usług medycznych na działce nr 591 w Haczowie.Numer ogłoszenia: 15884 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Brzozów: Dostawa produktów leczniczychNumer ogłoszenia: 16 – 2016; data zamieszczenia: 03.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164823 –

Lokalizacja

Brzozów: DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCINumer ogłoszenia: 290906 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im.

Lokalizacja

Błażowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego używanego środka transportowego: samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci o parametrach określonych w punkcie IV SIWZNumer ogłoszenia: 12888 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja