Przetargi Nieograniczone - Będzin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Będzin

Będzin: Zakup i sukcesywna dostawa worków do selektywnego gromadzenia odpadów, do gromadzenia odpadów w koszach ulicznych oraz obsługi administracyjnej Spółki.Numer ogłoszenia: 21982 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Będzin: Dostawa gazów medycznych i innych dla potrzeb komórek organizacyjnych PZZOZ. Nr referencyjny: 1/PN/2016.Numer ogłoszenia: 16790 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Będzin: Zakup i dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BędzinieNumer ogłoszenia: 354228 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 354230 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 342012 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Kazimierza Wielkiego 7c, 63-300 Pleszew, woj.

Lokalizacja

Będzin: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 uczestników projektu systemowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (I) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w BędzinieNumer ogłoszenia: 292610 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Sosnowiec: Usługa ratownictwa wodnego na terenie Klimontowskiego Centrum Aktywności RodzinnejNumer ogłoszenia: 23122 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek

Lokalizacja

Sosnowiec: Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania oraz konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablicNumer ogłoszenia: 20948 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Sosnowiec: Świat idealny – Ogród Polisensoryczny część II.Numer ogłoszenia: 19924 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Sosnowiec: Dostawa materiału szewnego oraz siatki przepuklinowej.Numer ogłoszenia: 18814 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5

Lokalizacja

Sosnowiec: Obsługa geodezyjna dla zadania inwestycyjnego pn.: Świat idealny – Ogród Polisensoryczny cz.IINumer ogłoszenia: 17834 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja