Przetargi Nieograniczone - Chorzów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Chorzów

Chorzów: Rozbudowa systemu RATUSZ – zakup dodatkowych 2 licencji programu PosesjaNumer ogłoszenia: 17876 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1,

Lokalizacja

Chorzów: Rozbudowa systemu SODiS w zakresie integracji obiegu dokumentów z systemem KatasterWZNumer ogłoszenia: 17850 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek

Lokalizacja

Chorzów: Rozbudowa programu eLokale – zakup dodatkowych 11 licencji programuNumer ogłoszenia: 17826 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500

Lokalizacja

Chorzów: Dostawy w roku 2016 zwierząt mięsa wołowego i kurczakówNumer ogłoszenia: 15742 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Ogród

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15744 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5549 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,

Lokalizacja

Chorzów: Dostawy artykułów ogólnospożywczychNumer ogłoszenia: 14636 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9498 –

Lokalizacja

Chorzów: Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. Nr: 06/D/DAT/15Numer ogłoszenia: 7346 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Chorzów: Dystrybucja energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie w 2016 r.Numer ogłoszenia: 7330 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Chorzów: Dostawa sprzętu, akcesoriów komputerowych i sieciowych dla Śląskiego Centrum Przedsiebiorczosci.Numer ogłoszenia: 346736 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Chorzów: Wykonanie robót remontowych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45Numer ogłoszenia: 304158 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: