Przetargi Nieograniczone - Czeladź

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Czeladź

Czeladź: Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. 21 – go listopada 23Numer ogłoszenia: 333526 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Czeladź: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi, ul. Reymonta 80.Numer ogłoszenia: 184834 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Siemianowice Śląskie: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych – I etapNumer ogłoszenia: 22992 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Siemianowice Śląskie: Świadczenie usługi oświetleniowej na majątku Tauronu na terenie miasta Siemianowice ŚląskieNumer ogłoszenia: 9352 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Siemianowice Śląskie: Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji PszczelnikNumer ogłoszenia: 348282 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348284 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340854 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Uścimów, 21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie, tel. 081 8523026,

Lokalizacja

Siemianowice Śląskie: Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich w latach 2013-2014 – zamówienie uzupełniające (3)Numer ogłoszenia: 333538 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I:

Lokalizacja

Sosnowiec: Usługa ratownictwa wodnego na terenie Klimontowskiego Centrum Aktywności RodzinnejNumer ogłoszenia: 23122 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek

Lokalizacja

Sosnowiec: Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania oraz konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablicNumer ogłoszenia: 20948 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Sosnowiec: Świat idealny – Ogród Polisensoryczny część II.Numer ogłoszenia: 19924 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja