Przetargi Nieograniczone - Katowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Katowice

Katowice: Udzielenie na 3 lata wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania VMware Basic Support & Subscription, dotyczącego 11 licencji Academic VMware vSphere Standard for 1 processor dla kontraktu 421520090Numer ogłoszenia: 15756 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Lokalizacja

Katowice: Usługa dystrybucji energii elektrycznej od 01.01.2016 rokuNumer ogłoszenia: 14702 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w

Lokalizacja

Katowice: Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku – TZM/02/P/16Numer ogłoszenia: 14654 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Szpital

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usług zdrowotnych w przedmiocie prowadzenia badań lekarskich dla studentów i kandydatów na studia w Akademii Wychowania im. J. Kukuczki w KatowicachNumer ogłoszenia: 14616 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Katowice: Zakup komputerowych baz danych i produktów elektronicznych dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach- baza danych Polskiej Bibliografii Lekarskiej.Numer ogłoszenia: 13892 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Katowice: wykonanie projektu wraz z wyburzeniem niedokończonej inwestycji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu – w obrębie ulicy Ostrogórskiej, Rozwojowej i CeglanejNumer ogłoszenia: 13730 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12954 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10280 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Lokalizacja

Katowice: Przetarg nieograniczony na dostawę kabli, światłowodów, skrzynek połączeniowych oraz przepustów kablowych dla realizacji projektu EXPRONumer ogłoszenia: 12952 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Katowice: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi przeciwpożarowych w Domu Studenta nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. M.C. Skłodowskiej 44 w ZabrzuNumer ogłoszenia: 12880 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie

Lokalizacja

Katowice: Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłowych czynnika cieplnego dla potrzeb budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w KatowicachNumer ogłoszenia: 12090 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: