Przetargi Nieograniczone - Katowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Katowice

Katowice: Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych – BZP 025/05004/15Numer ogłoszenia: 12064 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Katowice: Dostawę 10 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC oraz 10 ton emulsji szybkorozpadowej modyfikowanej polimerami C65 BP3 PU/RC poprzez odbiór samochodami zamawiającego z wytwórni wykonawcy – na bieżąco wg potrzeb w roku 2016Numer ogłoszenia: 11950 – 2016; data

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11952 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8710 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie,

Lokalizacja

Katowice: Druk i dystrybucja informatora miejskiego Nasze Katowice w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 11338 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto

Lokalizacja

Katowice: Usługa publikowania ogłoszeń prasowych, kondolencji i nekrologów w prasie codziennej (dzienniku) w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 11326 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej grupowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnic miasta KatowiceNumer ogłoszenia: 11290 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowo-zachodnich dzielnic miasta KatowiceNumer ogłoszenia: 11232 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usług operatora telefonicznego wraz z wykonaniem przyłączy na potrzeby centrali p. pożNumer ogłoszenia: 11196 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Katowice: Demontaż, magazynowanie i serwis posezonowy oraz montaż iluminacji świąteczno-noworocznejNumer ogłoszenia: 10426 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego, usług serwisowych w tym modernizacji oprogramowania Systemu Ratusz firmy REKORD wykorzystywanego w UM Katowice w 2016 r. (12 miesięcy)Numer ogłoszenia: 10352 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: