Przetargi Nieograniczone - Katowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Katowice

Numer ogłoszenia: 10354 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10312 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200

Lokalizacja

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego BZP 024/06007/15Numer ogłoszenia: 9304 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Katowice: WYMIANA CZĘŚCI STROPU NAD PIWNICĄ W BUDYNKU PRZY UL. RADOSNEJ 35A W KATOWICACHNumer ogłoszenia: 9264 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Katowice: Dostawa w prenumeracie czasopism krajowych w wersji tradycyjnej (papierowej) – BZP 023/05004/15Numer ogłoszenia: 8302 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Katowice: Dostawa koksu przemysłowo-opałowego i węgla kamiennego dla jednostek oświatowych Miasta Katowice.Numer ogłoszenia: 7312 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Katowice: ROZBIÓRKA GARAŻY MUROWANYCH PRZY UL. CZECHA 3 I 6 W KATOWICACHNumer ogłoszenia: 7242 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Katowice: sługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach – zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 360770 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usług telefonicznych i dostępu do Internetu dla Muzeum Śląskiego w Katowicach wraz z wykonaniem przyłączy niezbędnych do ich realizacji tych usług, w tym na potrzeby centrali p. poż. – z podziałem na częściNumer ogłoszenia: 360750 – 2015; data

Lokalizacja

Katowice: Sukcesywna dostawa (w miarę pojawiających się potrzeb) artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego w 2016rNumer ogłoszenia: 358628 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Katowice: Zakup mebli na wymiar oraz regałów bibliotecznych dla jednostek garnizonu śląskiegoNumer ogłoszenia: 356136 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: