Przetargi Nieograniczone - Katowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Katowice

Katowice: Świadczenie usług związanych z kompleksowym sprzątaniem w obiektach przy al. Korfantego 35 w Katowicach na terenach zewnętrznych i wewnętrznychNumer ogłoszenia: 356076 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Katowice: Usługa odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Chorzów ul. Katowicka 10 w terminie od zawarcia umowy do 30.04.2016 r.Numer ogłoszenia: 354232 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Katowice: Druk cyfrowy z efektem rastra offsetowego i oprawa dwóch nakładów tytułów książek: Nowa twórczość Michała Litkiwa, Vivat Insita. Władysław Grygny. Nieznany NikomuNumer ogłoszenia: 354166 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Katowice: Dostawa produktów leczniczychNumer ogłoszenia: 352926 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320752 –

Lokalizacja

Katowice: Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 20Numer ogłoszenia: 352852 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Katowice: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych w roku 2016 na terenie Miasta Katowice.Numer ogłoszenia: 351266 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto

Lokalizacja

Katowice: dostawy ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika magazynowo-transportowegoNumer ogłoszenia: 351256 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Uniwersytet Medyczny

Lokalizacja

Katowice: Dostawa do Urzędu Miasta Katowice stacji roboczychNumer ogłoszenia: 349730 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Katowice: wykonanie czynności wynikających z zakresu procedury planistycznej, określonego w art. 17 pkt 6-14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnych do uchwalenia 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach: część 1 – w rejonie ulic

Lokalizacja

Katowice: ROPS.PSO.3321.26.2015 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu ŚląskimNumer ogłoszenia: 348188 – 2015; data

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: