Przetargi Nieograniczone - Katowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Katowice

Katowice: Dostawa sprzętu fotograficznego nr sprawy: DZP.381.160.2015.DWNumer ogłoszenia: 348192 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Katowice: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000euro na zakup i dostarczenie fantomu wodnego Blue Phantom.Numer ogłoszenia: 346710 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016rNumer ogłoszenia: 346668 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345422 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331498 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel.

Lokalizacja

Katowice: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowańNumer ogłoszenia: 345420 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Katowice: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniemNumer ogłoszenia: 345372 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Katowice: NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA NA USŁUGI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA I CZŁONKÓW ICH RODZIN – SPRAWA NBO/7/U/2015Numer ogłoszenia: 343988 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Lokalizacja

Katowice: Dostawa przedłużenia subskrypcji na kolejne dwa lata do posiadanej wersji komercyjnej oprogramowania Visual Studio Ultimate with MSDN – 1 sztuka lub równoważneNumer ogłoszenia: 342150 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Katowice: Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu, posypywaniu oraz utrzymaniu stałej przejezdności dróg, zatok parkingowych i chodników oraz usuwaniu sopli, nawisów śnieżnych i śniegu z dachów budynków w warunkach zimowych w sezonie 2015/2016 w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Zabrzu, Sosnowcu i Bytomiu na

Lokalizacja

Katowice: Doposażenie maszynowni chłodu i wymiennikowni ciepła w budynku głównym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w KatowicachNumer ogłoszenia: 340412 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: