Przetargi Nieograniczone - Katowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIE



Przetargi Nieograniczone - Katowice

Katowice: Dostawa soczewek kontaktowych korekcyjnych i opatrunkowychNumer ogłoszenia: 338858 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii

Lokalizacja

Katowice: Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku Łaźni Głównej i Stolarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, nr postępowania MŚ-ZP-WW-333-54/15.Numer ogłoszenia: 338794 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie

Lokalizacja

Katowice: Dostawa artykułów spożywczych na rok 2016Numer ogłoszenia: 335446 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w

Lokalizacja

Katowice: Dostawa artykułów spożywczych Warzywa i owoce I-II 2016Numer ogłoszenia: 335440 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej

Lokalizacja

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowegoNumer ogłoszenia: 333516 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej , ul. Paderewskiego 32b, 40-282

Lokalizacja

Katowice: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami w 21 jednostkach MOPS KatowiceNumer ogłoszenia: 333476 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Katowice: Konserwacja urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technicznego na Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym pod Dworcem PKP w KatowicachNumer ogłoszenia: 328334 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Katowice: Dostawa oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów dla Muzeum Śląskiego. Numer postępowania: MŚ-ZP-WW-333-61/15Numer ogłoszenia: 328268 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 328270 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174859 – 2015 data 27.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Powiatowe w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa,

Lokalizacja

Katowice: Przetarg niegraniczny na zakup i dostarczenie artykułów żywnościowych w paczkach w ilości 310 sztuk dla dzieci pracowników Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.Numer ogłoszenia: 326476 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: