Przetargi Nieograniczone - Przemyśl

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Nieograniczone - Przemyśl

Przemyśl: Kompleksowa dostawa energii elektrycznejNumer ogłoszenia: 18870 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184311

Lokalizacja

Przemyśl: Dostawa energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Przemyslu , ul. mickiewicza 14, 37-700 Przemysl.Numer ogłoszenia: 15758 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15760 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11150 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Lokalizacja

Przemyśl: Dostawa oleju opałowego lekkiego – dla Sądu Okręgowego w PrzemyśluNumer ogłoszenia: 9380 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Przemyśl: zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, przetestowanie i wdrożenie, zmian funkcjonalności umożliwiających wymianę danych pomiędzy systemem Służby Celnej a eksploatowanym w jednostkach Straży Granicznej systemem ZSE 6Numer ogłoszenia: 352744 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Przemyśl: Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2015/2016Numer ogłoszenia: 351436 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Przemyśl: Usługa ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Przemyślu.Numer ogłoszenia: 346746 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy

Lokalizacja

MD-2019 Chisinau (Republika Mołdowy): budowa magistrali wodnej Leova-Filipeni-Romanovca MołdawiaNumer ogłoszenia: 346748 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Lokalizacja

Przemyśl: Dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatów II.Numer ogłoszenia: 323236 – 2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Przemyśl: świadczenie w roku 2016 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkaniaNumer ogłoszenia: 323194 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: