Przetargi, Zamówienia Publiczne Niepołomice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Niepołomice

Niepołomice: Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Niepołomice w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 351432 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Niepołomice: Obsługa Ośrodka Hodowli Żubrów w Nadleśnictwie Niepołomice w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.Numer ogłoszenia: 340562 – 2015; data zamieszczenia: 12.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Niepołomice: Remont drogi leśnej Tartaczna nr 19 na długości 950 mbNumer ogłoszenia: 287704 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Bodzanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01. 2016 r. do dnia 31.12.2018 rNumer ogłoszenia: 356256 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Luborzyca: WYKONANIE UZUPEŁNIAJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA REALIZOWANEGO PN: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE -ETAP INumer ogłoszenia: 345394 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Proszowice: Dostawa wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 360848 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178585 –

Lokalizacja

Proszowice: Dostawa staplerów oraz siatek przepuklinowychNumer ogłoszenia: 360818 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ,

Lokalizacja

Proszowice: Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego stanowiących wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.Numer ogłoszenia: 360760 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Proszowice: Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2016 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy ProszowiceNumer ogłoszenia: 337150 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Proszowice: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej 160310K Żębocin – Jakubowice w miejscowościach Jakubowice, Proszowice, w km 0+000 – 1+021 2. Remont drogi gminnej 160274K Majkowice – granica województwa w miejscowości Koczanów, w

Lokalizacja