Przetargi, Zamówienia Publiczne Nisko

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Nisko

Nisko: Konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016 roku na obszarze obsługiwanym przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola.Numer ogłoszenia: 19800 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Nisko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długa w NiskuNumer ogłoszenia: 314618 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Nisko: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Powiatu Niżańskiego w sezonie zimowym 2015 / 2016Numer ogłoszenia: 311430 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.Numer ogłoszenia: 304174 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 304176 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 294148 – 2015 data 02.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al.

Lokalizacja

Nisko: Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.Numer ogłoszenia: 295626 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Nisko: Zamówienie dodatkowe w robotach budowlanych przy realizacji zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Wolinie.Numer ogłoszenia: 292618 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Nisko: Zamówienie dodatkowe w robotach budowlanych przy realizacji zadania pn: Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez rozbudowę, nadbudowę budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Nisku oś. Podwolina – Etap II.Numer ogłoszenia: 292572 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Nisko: Zamówienie uzupełniające do zadania pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku,.Numer ogłoszenia: 289412 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Nisko: Zamówienie dodatkowe w robotach budowlanych przy realizacji zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie osiedla Centrum w Nisku.Numer ogłoszenia: 289356 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: