Przetargi, Zamówienia Publiczne Nowa Sól

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Nowa Sól

Nowa Sól: Cykliczna dostawa oleju napędowego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej SoliNumer ogłoszenia: 324762 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Nowa Sól: Dostawa urządzeń do cyfrowej projekcji kinowejNumer ogłoszenia: 314742 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Nowosolski Dom Kultury ,

Lokalizacja

Nowa Sól: Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego przy ul. Piłsudskiego 24 w Nowej SoliNumer ogłoszenia: 235458 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Kożuchów: Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie projektowanego ronda w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 297 i 283, drogi gminnej – działki numer 489/1, 473/2, 473/3, 416/1, 416/2, 566/3, 508/1, 508/2 – obręb 2, 67 –

Lokalizacja

Racula: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze CPV – 85.12.10.00-3Numer ogłoszenia: 340434 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Trzebiechów: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1 408503,25 zł (art. 506 § 1 lub 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).Numer ogłoszenia: 349790 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Gaworzyce: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – etap IINumer ogłoszenia: 18846 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Gaworzyce: Docieplenie ścian budynku Urzędu Gminy i odnowienie zniszczonej elewacjiNumer ogłoszenia: 11382 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Gaworzyce: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy GaworzyceNumer ogłoszenia: 348352 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Gaworzyce: KOŹLICE III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/ wsi objętego PROWNumer ogłoszenia: 304202 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja