Przetargi, Zamówienia Publiczne Nowe Piekuty

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Nowe Piekuty

Nowe Piekuty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w gminie Nowe Piekuty.Numer ogłoszenia: 328178 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowe Piekuty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w gminie Nowe Piekuty.Numer ogłoszenia: 316238 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Poświętne: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne oraz Zespołu Szkół Samorządowych w PoświętnemNumer ogłoszenia: 338894 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Poświętne: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu część – sale lekcyjneNumer ogłoszenia: 295702 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 295704 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284378 – 2015 data 23.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 295706 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 158121 – 2015 data 29.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 295708 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288048 – 2015 data 28.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centrum Kulturalno-Kogresowe Jordanki Sp. z o.o., Wały Gen. Sikorskiego 8,

Lokalizacja

Szepietowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Szepietowo oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Szepietowo.Numer ogłoszenia: 294046 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Szepietowo: dostawa oleju opałowegoNumer ogłoszenia: 226478 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , 18-210 Szepietowo, woj. podlaskie, tel. 086

Lokalizacja

Wysokie Mazowieckie: Usługa ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tyt. zdarzeń medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem MazowieckiemNumer ogłoszenia: 356206 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja