Przetargi, Zamówienia Publiczne Nowe Warpno

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Nowe Warpno

Nowe Warpno: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno.Numer ogłoszenia: 348376 – 2015; data zamieszczenia: 20.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Świnoujście: Dostwa środków czystości i dezynfekcji dla ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 14626 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski im. Jana

Lokalizacja

Świnoujście: Wykonanie docieplenia budynków szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu. Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu-

Lokalizacja

Świnoujście: Sprzątanie i utrzymanie czystości plaży i wejść plażowych na Kąpielisku Morskim Świnoujście , oraz parkingu Ku Morzu w ŚwinoujściuNumer ogłoszenia: 12016 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Świnoujście: Świadczenie usługi ochrony fizycznej i monitoring budynków SzpitalaNumer ogłoszenia: 10290 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski im.

Lokalizacja

Świnoujście: Zakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskichNumer ogłoszenia: 348260 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348262 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314378 – 2015 data 20.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30,

Lokalizacja

Świnoujście: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ŚwinoujściuNumer ogłoszenia: 326426 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Świnoujście: Wykonania części prac budowlanych i elektrycznych związanych z przebudową holu i klatki schodowej w budynku przychodni miejskiej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 – (ETAP II)Numer ogłoszenia: 316216 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Lokalizacja

Tanowo: zamówienie uzupełniające na przywrócenie przejezdności leśnych dróg w leśnictwach Pienice , Mazańczyce, Tatynia, ZalesieNumer ogłoszenia: 308450 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja