Przetargi, Zamówienia Publiczne Nowy Sącz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Nowy Sącz

Nowy Sącz: ZP.272.2.2016 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)Numer ogłoszenia: 18906 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Nowy Sącz: Sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego o właściwościach wg PN-EN 590 dla Spółki NOVA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14Numer ogłoszenia: 17866 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Nowy Sącz: DBP.272.1.01.2016 Zamówienie na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasto Zakopane oraz jednostek organizacyjnych.Numer ogłoszenia: 13022 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Nowy Sącz: dostawa artykułów żywnościowych: mięso, drób,wędlinyNumer ogłoszenia: 12082 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Nowy Sącz: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego SączaNumer ogłoszenia: 11318 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11320 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3914 – 2016 data 07.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Prezydent Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj.

Lokalizacja

Nowy Sącz: Dostawa artykułów żywnościowych: mięso, drób,wędlinyNumer ogłoszenia: 7368 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 ,

Lokalizacja

Nowy Sącz: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych worków wykonanych z folii LDPE przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanychNumer ogłoszenia: 346694 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Nowy Sącz: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Domeyki w Nowym SączuNumer ogłoszenia: 340396 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340398 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 335408 – 2015 data 08.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: