Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIECiechanów: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie.Numer ogłoszenia: 22056 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Warszawa: Zakup i dostarczanie ciepła na potrzeby budynku przy ul. Rynkowej 8, użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.Numer ogłoszenia: 22058 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Bydgoszcz: Zawarcie umowy ramowej na dostawę części do BWP i czołgu T-72 oraz KTO Rosomak, BRDM i WZT-3.Numer ogłoszenia: 7276 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O ZAMÓWIENIU NA PODWYKONAWSTWO – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieNumer ogłoszenia: 7278 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Węgrów: Dostawa węgla kamiennego, miału węgla kamiennego oraz groszku energetycznego do placówek oświatowych podległych Urzędowi Gminy LiwNumer ogłoszenia: 7280 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Władysławowo: Dostawy sukcesywne ryb oraz przetworów rybnych wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieNumer ogłoszenia: 7282 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Puszczykowo: Prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017Numer ogłoszenia: 7284 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Złotoryja: Dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w Nadleśnictwie Złotoryja w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 7286 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Borne Sulinowo: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącymNumer ogłoszenia: 7216 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Gierałtowice: Budowa parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w GierałtowicachNumer ogłoszenia: 7212 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice

Lokalizacja