Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEGierałtowice: Budowa parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w GierałtowicachNumer ogłoszenia: 7212 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Sosnowiec: Zastępstwo procesowe i doradztwo prawne dotyczące zastępstwa procesowego w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy Sosnowiec przez przedsiębiorstwa przesyłoweNumer ogłoszenia: 352776 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Słopnice: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Słopnice poprzez odbiór i zagospodarowanie segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy SłopniceNumer ogłoszenia: 352778 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

2900 Hellerup, Kopenhaga: Roboty budowlane w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego w budynku Ambasady RP w Kopenhadze, przy Richelieus Alle 12, 2900 HellerupNumer ogłoszenia: 335388 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O ZAMÓWIENIU NA PODWYKONAWSTWO

Lokalizacja

Łódź: Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Centrum Medycznego im dr. K. Jonschera w Łodzi (Sprawa nr 40/2015)Numer ogłoszenia: 314620 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Basenu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Numer ogłoszenia: 302082 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Limanowa: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej i oddziału zamiejscowego w Mszanie Dolnej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznymNumer ogłoszenia: 352794 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015

Lokalizacja

Krościenko nad Dunajcem: Pawilon główny przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych – Kątach. Prace remontowe w części gastronomicznejNumer ogłoszenia: 294060 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Głowno: Dostawa gazu propan do celów grzewczychNumer ogłoszenia: 323250 – 2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Kłodzko: DD/ZP 220/15/2015 POSTEPOWANIE NA DOSTAWĘ DRUKAREKNumer ogłoszenia: 352802 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja