Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIELimanowa: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej i oddziału zamiejscowego w Mszanie Dolnej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznymNumer ogłoszenia: 352794 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015

Lokalizacja

Słopnice: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Słopnice poprzez odbiór i zagospodarowanie segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy SłopniceNumer ogłoszenia: 352778 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Krościenko nad Dunajcem: Pawilon główny przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych – Kątach. Prace remontowe w części gastronomicznejNumer ogłoszenia: 294060 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja