Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERyjewo: Dostawa produktów mrożonych.Numer ogłoszenia: 352790 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338370 –

Lokalizacja

Ryjewo: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.Numer ogłoszenia: 352798 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 352800 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 238828 – 2015 data 14.09.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice,

Lokalizacja

Ryjewo: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych – bez drobiu.Numer ogłoszenia: 352784 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Władysławowo: Dostawy sukcesywne ryb oraz przetworów rybnych wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieNumer ogłoszenia: 7282 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Bydgoszcz: Zawarcie umowy ramowej na dostawę części do BWP i czołgu T-72 oraz KTO Rosomak, BRDM i WZT-3.Numer ogłoszenia: 7276 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O ZAMÓWIENIU NA PODWYKONAWSTWO – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Olsztyn: Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 211021N na odc. od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo w ciągu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi na km projektowanym od ok. 1+072,32 do km ok. 2+315Numer ogłoszenia: 328318

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 328320 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 328310 – 2015 data 02.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj.

Lokalizacja

Ciechanów: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie.Numer ogłoszenia: 22056 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Głowno: Dostawa gazu propan do celów grzewczychNumer ogłoszenia: 323250 – 2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja