Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEGierałtowice: Budowa parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w GierałtowicachNumer ogłoszenia: 7212 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice

Lokalizacja

Sosnowiec: Zastępstwo procesowe i doradztwo prawne dotyczące zastępstwa procesowego w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy Sosnowiec przez przedsiębiorstwa przesyłoweNumer ogłoszenia: 352776 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja