Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEWałbrzych: Modernizacja instalacji gazowej w budynku przy ul. Krętej 1 w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 291026 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Wałbrzych: Modernizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto – ul. Paderewskiego 19, ul. Paderewskiego 22 i ul. Piłsudskiego 81Numer ogłoszenia: 291028 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Złotoryja: Dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w Nadleśnictwie Złotoryja w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 7286 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Kłodzko: DD/ZP 220/15/2015 POSTEPOWANIE NA DOSTAWĘ DRUKAREKNumer ogłoszenia: 352802 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 352804 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187051 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj.

Lokalizacja

Puszczykowo: Prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017Numer ogłoszenia: 7284 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Basenu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Numer ogłoszenia: 302082 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Santok: Wybór Projektanta dla przedsięwzięcia pn. /Transgraniczne Centrum Aktywności Gmin Santok i Gusow Platkow – PLATAN , wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego/.Numer ogłoszenia: 291024 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Gierałtowice: Budowa parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w GierałtowicachNumer ogłoszenia: 7212 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice

Lokalizacja

Borne Sulinowo: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącymNumer ogłoszenia: 7216 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja