Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPuszczykowo: Prace porządkowe na terenie miasta Puszczykowa w latach 2016-2017Numer ogłoszenia: 7284 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Basenu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Numer ogłoszenia: 302082 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja