Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 352804 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187051 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj.

Lokalizacja

Ryjewo: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych – bez drobiu.Numer ogłoszenia: 352784 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Sosnowiec: Zastępstwo procesowe i doradztwo prawne dotyczące zastępstwa procesowego w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy Sosnowiec przez przedsiębiorstwa przesyłoweNumer ogłoszenia: 352776 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Słopnice: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Słopnice poprzez odbiór i zagospodarowanie segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy SłopniceNumer ogłoszenia: 352778 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Błonie: Zakup i dostawa nawozów mineralnychNumer ogłoszenia: 352780 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Warszawa: ZP/19/2015Numer ogłoszenia: 352782 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293594 – 2015r. Czy

Lokalizacja

Warszawa: Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, polegającej na zmianie sposobu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazowy.Numer ogłoszenia: 351410 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

2900 Hellerup, Kopenhaga: Roboty budowlane w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego w budynku Ambasady RP w Kopenhadze, przy Richelieus Alle 12, 2900 HellerupNumer ogłoszenia: 335388 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O ZAMÓWIENIU NA PODWYKONAWSTWO

Lokalizacja

Dębica: Badanie folii opakowaniowej nowej generacji Delta-S w zakresie przydatności do przechowywania mięsa kurcząt brojlerów.Numer ogłoszenia: 333438 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Olsztyn: Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 211021N na odc. od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo w ciągu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi na km projektowanym od ok. 1+072,32 do km ok. 2+315Numer ogłoszenia: 328318

Lokalizacja