Proste przetargi

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 328320 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 328310 – 2015 data 02.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj.

Lokalizacja

Warszawa: Świadczenie usług inwestora zastępczegoNumer ogłoszenia: 323248 – 2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie , ul.

Lokalizacja

Głowno: Dostawa gazu propan do celów grzewczychNumer ogłoszenia: 323250 – 2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Łódź: Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Centrum Medycznego im dr. K. Jonschera w Łodzi (Sprawa nr 40/2015)Numer ogłoszenia: 314620 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w budynku III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście przy ul Lindleya 14Numer ogłoszenia: 302200 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Warszawa: Przygotowanie konferencji promocyjno-informacyjnej w ramach Projektu SIPR ze szczególnym uwzględnieniem SWD PRMNumer ogłoszenia: 302202 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHNumer ogłoszenia: 302196 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 302198 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 159455 – 2015 data 02.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn,

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Basenu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Numer ogłoszenia: 302082 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Krościenko nad Dunajcem: Pawilon główny przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych – Kątach. Prace remontowe w części gastronomicznejNumer ogłoszenia: 294060 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja